Σχετικά με το έργο

«Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο: «ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ», Προϋπολογισμού 15.000 €

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις – Λοιπές Δράσεις
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 15.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Χρήσιμα Links

ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ | ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Χρηματοδότηση

  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις – Λοιπές Δράσεις
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 15.000 €
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο
  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Στοιχεία Επικοινωνίας